Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να συμπαρασταθεί στο Κέντρο ηθικά και υλικά, ενισχύοντας το έργο που επιτελεί.

Είναι Παγκύπριος φιλανθρωπικός οργανισμός (αριθμός εγγραφής 1486) και διοικείται από 19μελές Συμβούλιο που εργάζεται σε εθελοντική βάση και διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων σε συστηματική βάση. Στο Σύνδεσμο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη όποιος επιθυμεί να συνδράμει το έργο του. Υπάρχει μία ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ. Όλα τα μέλη ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθούν με διάφορους τρόπους.

Facebook page