Ανιχνευτικά προγράμματα

Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών και προσφέρεται σε όλες τις έγκυες γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Βασίζεται σε βιοχημικές μετρήσεις που γίνονται στο αίμα. Τα δείγματα αίματος που λαμβάνονται από όλους τους γυναικολόγους στην Κύπρο, αποστέλλονται στο βιοχημικό εργαστήριο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής όπου γίνονται οι μετρήσεις αυτές. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων, σε συνδυασμό με υπερηχογραφικές μετρήσεις με κύρια τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας σε συνδυασμό με την ηλικία της εγκύου, καθορίζει τον κίνδυνο ή την πιθανότητα ύπαρξης χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η συχνότερη από αυτές είναι η Τρισωμία 21 ή  σύνδρομο Down's. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι η πιο σημαντική πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προγεννητική διάγνωση.

Πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες:

Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου

Διαδικασία Προγράμματος Προγεννητικού Ελέγχου