Εισφορές

Κάθε οικογένεια που λαμβάνει τις υπηρεσίες του Κέντρου, καλείται να συνεισφέρει οικειοθελώς ένα μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της υπηρεσίας που λαμβάνει. Το ποσό που ζητά το Κέντρο ως εισφορά, είναι κατά πολύ χαμηλότερο του πραγματικού κόστους. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. Σε καμία περίπτωση το Κέντρο δεν αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του σε άτομα που αδυνατούν να εισφέρουν το ποσό που τους ζητείται. Παρόλα αυτά, όλες οι εισφορές είναι σημαντικές για το Κέντρο.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για εισφορές στο Κέντρο. Μεταξύ αυτών, εισφορές μπορούν να γίνονται μέσω της Τράπεζας Κύπρου στον αριθμό λογαριασμού 0343-11-037058 (πιστοποιητικό IBAN) ή ηλεκτρονικά στην JCC PAYMENTS SYSTEMS.

Συμμετοχή στο  Σύνδεσμο Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής

Ο Σύνδεσμος Φίλων του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να συμπαρασταθεί στο Κέντρο ηθικά και υλικά, ενισχύοντας το έργο που επιτελεί.

Είναι Παγκύπριος φιλανθρωπικός οργανισμός (αριθμός εγγραφής 1486) και διοικείται από 19μελές Συμβούλιο που εργάζεται σε εθελοντική βάση και διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων σε συστηματική βάση.

Στο Σύνδεσμο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη με φόρμα εγγραφής όποιος επιθυμεί να συνδράμει το έργο του. Υπάρχει μία ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ. Όλα τα μέλη ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθούν με διάφορους τρόπους.