Επικοινωνία

Παγκύπιος Αριθμός Τηλέφωνου
77772422

Διεύθυνση
Κεντρικά γραφεία
Στρατηγού Μακρυγιάννη 12, 3022 Λεμεσός
Ταχυδρομική διεύθυνση:  Τ.Θ. 56617, 3309 Λεμεσός

Email: info@cpp.org.cy

Φαξ: 25346894