Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα τη Λεμεσό και αριθμό εγγραφής 721. Ιδρύθηκε το 1988 και διοικείται από 11μελές Συμβούλιο που προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και μέλη του Ιδρύματος Θεοτόκος, ενώ πλειοψηφούν επιστήμονες, ιατροί, μεταξύ αυτών και οι εκάστοτε Πρόεδροι της Παγκύπριας Γυναικολογικής Εταιρείας και της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

Με έδρα τη Λεμεσό και παραρτήματα σε όλες τις πόλεις, το Κέντρο δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής  με εξειδίκευση στα μαζικά ανιχνευτικά προγράμματα εγκύων και νεογνών.

Ο προϋπολογισμός καλύπτεται μερικώς από κρατική χορηγία και κυρίως από εισφορές ατόμων, εταιρειών και οργανώσεων καθώς και από εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής.